Pystysuora kuljetin kuormalavoille

https://start-detox5600.eu/fi/

Ruuvikuljettimia käytetään ensisijaisesti maatalouden ihmisille. Tämä laite on tarkoitettu sekoittimen valmiiden rehujen käyttöön siirtämällä oma rehu jauhatuslaitokselta tai lannanlevittimeltä. Sitä käytetään myös viljan purkamiseen ja lastaamiseen.Ruuvikuljettimien enimmäiskulma on 45 astetta. Ruuvikuljetinta kutsutaan myös viljakäärmeksi tai ruuvin syöttölaitteeksi.Ruuvikuljetin heitetään maatalousperävaunujen tai viljasiilojen jälkitäyttöä varten. Parantuu ja viljaa kuljetettaessa. Kuljettimia käytetään edelleen viljan ensimmäiseen puhdistukseen. Tämä laite toimii yleensä osana teitä rehutöitä varten ja teitä viljan varastointiin. Ruuvikuljettimet ovat työkaluja, joiden etäisyys on 4 - 12 mb, kapasiteetti 7 - 60 T / h, putken halkaisija 110 - 250, moottorit, joiden mitat ovat 1,5 - 11 kW.Ruuvikuljettimet ovat rakentamisessa erittäin suosittuja maatalouskoneita. Pysyvän käytön yhteydessä peruskysymys on laakereiden ja kiilahihnojen kunto. Nämä poikkeukset ovat kaikkein kiireellisimpiä. Lisäksi sinun tulee miettiä ruuvikuljettimen työskentelykulmaa. Se vaatii korkeintaan 45 astetta.Pystysuorat kuljettimet ovat poikkeus tähän kärkeen. Ne ovat nykyisiä laitteita, jotka annetaan lukemiseen rakennusten, siilojen ja muiden teollisuus- ja maatilojen seinillä.Ruuvikuljettimilla on monia etuja. Niille on ominaista korkea hyötysuhde, alhainen mittakaavan kysyntä, alhainen hinta ja alhaiset käyttökustannukset, helppo ohjata ja kyky muuttaa kuljettimen kulmaa.On myös kuljettimia, jotka on sovitettu muuttamaan asentoa. Tämän toiminnon avulla kuljetinta voidaan käyttää seuraavissa osissa. Ei vain tilalla. Kuljettimien avulla voit myös muuttaa kallistuskulmaa. Ruuvikuljetinta voidaan jatkaa lisäelementeillä, esim. Suppilolla, muun tyyppisillä jakelijoilla ja jatkesegmenteillä.