Rajahdysvaara belgiassa

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on normatiivinen osa, joka poistetaan sekä laitteiden että suojajärjestelmien osalta. Kyseisten laitteiden on tarkoitus olla ratkaisevassa asemassa niiden hyväksymisessä metaani- tai hiilipölyräjähdyskelpoisten tilojen läheisyydessä. Nykyinen direktiivi on olemassa Euroopan parlamentissa ja neuvostossa 23. maaliskuuta 1994.

Puolan oikeusjärjestelmässä se kuitenkin perustettiin talousministeriön 22.12.2005 antaman asetuksen perusteella. OJ Nro 263, kohta 2203 Periaatteen päätarkoituksena on lähinnä lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka käyttää työkaluja ja suojausmenetelmiä, joita käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla vain metaanilla tai hiilellä. Direktiiviä sovelletaan sekä laitteisiin ja lisäksi suojajärjestelmiin, jotka on otettu käyttöön räjähdysvaarallisilla etäisyyksillä. Samalla on syytä huomata, että samanaikaisesti annettavat ohjeet koskevat turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä astiat annetaan tarkoitettujen alueiden ulkopuolelle, mutta ne ohjaavat räjähdysvaarallisten alueiden läheisyydessä käyttöön otettujen laitteiden ja suojajärjestelmien turvallista olemassaoloa.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Käsitelty direktiivi ei sovi muun muassa lääketieteellisessä yhteisössä käytettäviin lääkinnällisiin laitteisiin. Sitä ei harvoin käytetä kotikäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin, henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, aluksiin, kuljetusvälineisiin.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka palautetaan johonkin standardiin. Lisäksi siinä luokitellaan räjähdysvaaralliset alat, jotka sisältyvät direktiivin 1999/92 / EY ATEX137 16/12/1999 liitteeseen nro A "Vähimmäisvaatimukset, jotka lisäävät räjähdysvaarallisissa tiloissa toimiville alueille mahdollisesti altistuvien työntekijöiden luottamusta ja terveyttä".Tanska ja suojajärjestelmät voivat olla muiden direktiivien kohteena muista näkökulmista ja niissä säädetään myös CE-merkinnästä. Tämän merkin tulisi olla tunnettu, yksinkertainen ja pysyvä.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-direktiivillä 2014/34 / EU. Viimeisen päivän puolustaminen 20. huhtikuuta 2016.