Sahkomoottorin maadoitus

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on vähentää syttyvien aineiden räjähdyksen vaara sähköstaattisen kipinöinnin voittamiseksi. Sitä käytetään laajasti syttyvien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Sähköstaattinen maadoitus voi käyttää eri muotoa. Suosituimmat ja vähiten monimutkaiset mallit on tehty maadoitusliittimestä ja kaapelista. Tehokkaampi ja teknisesti kehittyneempi on varustettu maadoitussuojasuunnitelmalla, jonka ansiosta tuote voidaan jakaa tai kuljettaa, kun maadoitus on tiukasti kiinni.

Sähköstaattinen maadoitus käytetään useimmiten aikana lastauksen tai purkamisen säiliövaunulastilliseksi, tie, säiliöt, tynnyrit, niin. suurpusseja tai prosessilaitteiden osia.

Säilytettäessä tai tyhjennettäessä eri sisältöä (esim. Säiliöt, joissa on jauheita, rakeita, nesteitä, voi syntyä vaarallisia sähköstaattisia latauksia. Seisomaan lähde voi olla enemmän sekoittamalla, pumppaamalla tai sumuttamalla syttyviä aineita. Sähkövaraukset syntyvät kosketuksesta tai yksittäisten hiukkasten erottelusta. Sähkövarauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksissa olevien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Yksinkertaisen ja nopean kosketuksen takia maata tai lataamatonta kohdetta vastaan syntyy lyhytaajuinen pulssi, joka kuulet kipinän nahoista.Kipinän purkautumisen puute saattaa sytyttää kaasu- ja ilmaseoksen, mikä tarkoittaa räjähdystä tai huonoa räjähdystä. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran sähköstaattisten varausten ohjatusti.